Operat szacunkowy

Operat Szacunkowy

W prawie polskim wycena nieruchomości została zdefiniowana w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami jako proces, w którym dokonuje się:

  • określenia wartości rynkowej nieruchomości,
  • określenia wartości odtworzeniowej nieruchomości,
  • ustalenia wartości katastralnej nieruchomości.
Wycena nieruchomości jest postępowaniem (procesem), w wyniku którego rzeczoznawca majątkowy dokonuje określenia wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i innych praw do nieruchomości.

Operat Szacunkowy - jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości i stanowi dokument urzędowy. Może być sporządzany wyłącznie w formie pisemnej. Operat zawiera informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń, wyniku końcowego.

Kto może wyceniać nieruchomości?

Rzeczoznawca majątkowy– osoba fizyczna posiadająca w Polsce uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane przez Ministra Rozwoju lub jego poprzedników prawnych w trybie ustawy:
  • z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

NIE WIESZ OD CZEGO ZACZĄĆ?

PIERWSZY RAZ ZLECASZ WYCENĘ?

JESTEŚMY PO TO ABY CI POMÓC, GWARANTUJEMY KOPLEKSOWĄ POMOC

Opinie klientów

Najważniejszy jest dla nas zadowolony klient, dlatego posiadamy dużo pozytywnych opinii.
Skorzystaj z naszych usług i sam oceń, czy to prawda co o nas mówią.

operat szacunkowy warszawa
rzeczoznawca majątkowy
rzeczoznawca Warszawa
wycena nieruchomości łomianki