ETAP 1 WYCENY

Dostarczenie dokumentów (patrz zakładka Dokumenty)

ETAP 2 WYCENY

Ustalenie terminu przeprowadzenia oględzin nieruchomości.

 

Najistotniejszymi czynnikiem decydującymi o terminie realizacji wyceny jest termin dostarczenia dokumentów oraz termin przeprowadzenia oględzin nieruchomości. W dużym stopniu termin wykonania zlecenia wyceny zależy od Państwa, im szybciej dostaniemy dokumenty oraz umówimy się na oględziny tym szybciej sporządzimy wycenę. W przypadku nieruchomości nietypowych termin sporządzenia operatu szacunkowego ustalany jest indywidualnie.

ETAP 3 WYCENY

Sporządzenie operatu szacunkowego.

O FIRMIE

Witam Państwa serdecznie na stronie firmy “Wycena Nieruchomości Szymon Barcicki”.

Sporządzam operaty szacunkowe dla różnych potrzeb i celów. Operaty szacunkowe sporządzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz etyką zawodową.

Powierzone zadania wypełniam ze szczególną dbałością o jakość i terminowość wykonywanej usługi. Współpracuje z innymi rzeczoznawcami co umożliwia sprawną realizację wszelkiego rodzaju zleceń.

Moją specjalnością jest wycena nieruchomości na terenie powiatów pruszkowskiego, grodziskiego, warszawskiego zachodniego oraz zachodnich dzielnic m.st. Warszawy. Wyżej wymienione obszary mojego działania oraz związane z nimi rynki lokalne są mi bardzo dobrze znane, co pozwala na wiarygodne i rzetelne sporządzenie wyceny nieruchomości.

Jestem członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Posiadam certyfikat dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych wydany przez Polską Federacje Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Wyceny sporządzone dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych są akceptowane przez wszystkie banki działające na polskim rynku  Podlegam ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy majątkowego z tytułu wykonywania zawodu, polisa zawarta z firmą PZU S.A.

Zapraszam do skorzystania z moich usług.

 

 

Szymon Barcicki

Rzeczoznawca Majątkowy

Numer uprawnień zawodowych 6101

Certyfikat nr 2/2014 wydany przez PFSRM (wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych)

OFERTA

Wycena nieruchomości

Nieruchomości lokalowych (wycena mieszkania, lokalu użytkowego)

Nieruchomości gruntowych niezabudowanych (wycena działki)

Nieruchomości gruntowych zabudowanych (wycena domu, budynku mieszkalnego jednorodzinnego i wielorodzinnego, budynku użytkowego)

Nieruchomości budynkowych (wycena budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności)

Nieruchomości gruntowych rolnych

Nieruchomości nietypowych: magazyny, grunty pod zabudowę komercyjną.

Wyceny sporządzane są dla następujących celów

Zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy

Określenia ceny kupna-sprzedaży

Celów księgowych, podziału majątku

Określenia wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste

Określenia wysokości opłaty adiacenckiej i planistycznej

Określenia wysokości odszkodowania i wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu

Porady prawne związane z tematyką nieruchomości i nie tylko.

CENNIK

Poniżej przedstawiam proponowane ceny za operat szacunkowy

 

Mieszkanie:  400- 600 zł

Dom gotowy: 600-1000 zł

Dom w budowie: 800-1200 zł

Willa, rezydencja: 1200-2000 zł

Działka: 300-500 zł

Obiekt nietypowy: cena ustalana indywidualnie

Nieruchomość komercyjna: cena ustalana jest każdorazowo po dokonaniu oględzin nieruchomości oraz ustaleniu zakresu i celu wyceny

 

Ostateczny koszt wykonania wyceny jest związany z rzeczywistą pracochłonnością, na którą wpływają czynniki takie jak unikalność nieruchomości, liczba składników nieruchomości, skomplikowanie sytuacji prawnej.

 

DOKUMENTY

Lista dokumentów dla potrzeb sporządzenia operatu szacunkowego wg. podziału na rodzaje rynków

 

Rynek wtórny

 

Lokal mieszkalny (nieruchomość lokalowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)

Odpis z księgi wieczystej (w przypadku założenia księgi) 

Zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej (prawo do lokalu-dotyczy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)

Kopia umowy przedwstępnej w przypadku podpisania takiej umowy

 Kosztorys prac remontowych (jeżeli planowany remont lokalu)

Budynek mieszkalny (nieruchomość gruntowa zabudowana)

Wypis z rejestru gruntów 

Odpis z księgi wieczystej

Fragment projektu technicznego zawierający ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji

Kosztorys budowlany w przypadku budowy/rozbudowy/modernizacji

Kopia umowy przedwstępnej w przypadku podpisania takiej umowy

 

Działka (nieruchomość gruntowa niezabudowana)

Wypis i wyrys z rejestru gruntów

Kopia umowy przedwstępnej w przypadku podpisania takiej umowy Nieruchomość komercyjna

 

Lista dokumentów niezbędnych do wyceny ustalana jest każdorazowo po dokonaniu oględzin nieruchomości oraz ustaleniu zakresu i celu wyceny

 

Rynek pierwotny

 

Lokal mieszkalny (nieruchomość lokalowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)

Odpis z księgi wieczystej na której realizowana jest inwestycja

Pozwolenie budowlane

Przedwstępna umowa kupna-sprzedaży z inwestorem (deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową)

 Kosztorys prac wykończeniowych (jeżeli planowane jest wykończenie lokalu)

Budynek mieszkalny (nieruchomość gruntowa zabudowana)

Wypis i wyrys z rejestru gruntów

Odpis z księgi wieczystej

Fragment projektu technicznego zawierający ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji

Pozwolenie budowlane (dotyczy budynków w budowie)

Przedwstępna umowa kupna-sprzedaży z inwestorem (deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową)

Kosztorys budowlany w przypadku budowy/rozbudowy/modernizacji

W przypadku braku dokumentacji projektowej podejmujemy się wykonania inwentaryzacji nieruchomości.

 

Szybki Kontakt

Dane Firmy

Wycena Nieruchomości

Szymon Barcicki

Rzeczoznawca Majątkowy

Numer uprawnień zawodowych 6101

Certyfikat nr 2/2014 wydany przez PFSRM (wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych)

 

al. Wojska Polskiego 56 A (I Piętro)

05-800 Pruszków

 

+48 536-101-202

wyceny.nieruchomosci@wp.pl

Odwiedziny

0032118
Dzisiaj
Wczoraj
Ten Tydzień
Ten Miesiąc
Całość
10
34
219
325
32118


Twoje IP:3.234.241.200